Groeipijnen

Als je hard groeit als bedrijf is een crisis onvermijdelijk. Het bedrijf hapert omdat het overgaat van de ene levensfase naar de volgende. De theorie van Greiner bevestigt dit. Elk bedrijf dat in staat is om deze crisis te overwinnen groeit door.

Hoe herken je groeipijnen?

  aantal fouten neemt toe
  rollen & verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk
  verloop neemt toe
  we zijn niet 'in control'
  verlies van klanten
  reactief in plaats van pro-actief
  steeds harder werken voor zelfde resultaat
  steeds meer vergaderen
  doorlooptijden nemen toe
  voorraden nemen toe