Optimalisatie traject

De inhoud van een optimalisatie traject is per bedrijf anders. Om een idee te krijgen zijn hieronder de drie hoofdstappen beschreven:

1.              

Groei Producties maakt een ‘foto’ van de huidige situatie en zoemt in op het gekozen thema. De uitkomst koppelen we terug aan de opdrachtgever, met een advies voor een plan van aanpak om sterktes in stand te houden en zwaktes aan te pakken. Voor het doen van de quick scan wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoek methodes en/ of sessies. Na deze fase is het verbeterpotentieel meetbaar en inzichtelijk. 

2.   

Afhankelijk van het resultaat gaan we aan de slag met het implementeren van de verbeteringen, voorbeelden kunnen zijn:

  • Aanpakken knelpunten in het proces
  • Overleg structuur aanpassen
  • Een besturingstool bouwen en implementeren (dashboard)
  • Gedrag bespreekbaar maken aan de hand van sessies
  • Ondernemer inzicht geven in zijn stijl van leidinggeven en ondersteunen om dit effectief in te zetten

3.   
De organisatie is zelf in staat de nieuwe werkwijze voort te zetten en zien het belang ervan in. Ruimte en tijd voor zaken waar men energie van krijgt en waar de klant voor wil betalen.

Klik hier voor een voorbeeld van behaalde resultaten tijdens een project.