Inhoud workshops

Workshop bruinpapier
Met deze workshop brengen we in kaart hoe het proces werkelijk loopt en wat medewerkers in het proces doen. We tekenen de processtappen uit op een groot bruin papier. Het klinkt simpel, maar geeft voor betrokkenen vaak nieuwe inzichten. Ze zien waar de verspillingen zich bevinden (dubbelwerk, fouten, voorraden, etc.). Daarnaast zien betrokkenen wat de consequenties zijn van hun handelen op de volgende processtap. Automatisch ontstaan verbeterideeën en de wil om over de afdelingen samen te werken.

Doel Hoe verloopt het proces in werkelijkheid en wat doen medewerkers in het proces?


Workshop besturing
In een ideale situatie weten we op elk moment hoe de organisatie er voor staat. Dit is niet iets waar we aan het eind van de maand van schrikken of door verbaast worden. Dan is bijsturen te laat. Toch blijkt het lastig om die controle in te bouwen.  Deze workshop geeft de nodige informatie om te begrijpen hoe sturing je kan helpen succesvoller te worden en daarnaast hoe plannen om te zetten in actie. Na deze workshop kan je aan de slag!

Doel Hoe kan sturing jou helpen succesvoller te worden en plannen om te zetten in actie?


Workshop feedback geven
In een organisatie werk je constant samen. Hoe beter je als een team werkt, hoe inspirerender het is voor de betrokkenen, hoe beter de klant geholpen wordt, maar ook hoe goedkoper en sneller het werk gaat. Met elkaar communiceren is dan nodig.
Tijdens de workshop leren we een methodiek, waarbij feedback niet overkomt als een aanval, maar als iets waar je beter van wordt. Dit verbetert de samenwerking.

Doel Teamversterking door methodiek feedback  


Workshop leidinggeven (gebaseerd op Quinn)
Iedereen heeft voorkeursgedrag en voorkeursrollen. Die gaan je makkelijk af en geven je succes. Helaas heeft zo’n rol automatisch ook minder sterke kanten. Iemand die goed kan inspelen op marktveranderingen (extern gericht), is minder sterk in het aanbrengen van interne structuur (intern gericht).
Tijdens de workshop wordt van alle deelnemers bekend wat hun voorkeursrol is en wat de theorie daar over zegt. Door rollen te benoemen kan laagdrempelig over gedrag gesproken worden.

Doel Benoemen voorkeursrol van de leidinggevende. Hoe zet ik mijn sterktes in voor het bedrijf en hoe ga ik om met mijn zwaktes?


Workshop situationeel leiderschap
Wat een effectieve leidinggevende stijl is hangt niet van jou af als leider, maar van de behoefte van mensen aan wie jij leiding geeft. Als je dat als leider ziet, kun je kiezen welke stijl je hanteert en je effectiviteit daarmee vergroten.

Doel Welke leiderschapsstijlen zijn er en welke hanteer jij?