Het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument ter wereld                 

 

Wat is de MBTI?

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld. 


De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt.  De vragenlijst bestaat uit 88 vragen en is beschikbaar in een online en papieren variant. Op basis van de vragenlijst en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt het MBTI type vastgesteld. De vragenlijst geeft de onderstaande basisvoorkeuren weer:

Extraversion of Introversion
Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld buiten zichzelf, zoals activiteiten, mensen en dingen Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld van reflectie, gevoel en ideeën
Sensing of Intuition
Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op informatie verkregen via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op patronen, verbindingen en mogelijke betekenissen
Thinking of Feeling
Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op persoonlijke waarden en neemt daarbij in overweging wat belangrijk is voor anderen
Judging of Perceiving
Houdt van een geplande, geordende benadering tot het leven en geeft er de voorkeur aan dat dingen beslist zijn Houdt van een flexibele, spontane benadering en geeft er de voorkeur aan om mogelijkheden open te houden

De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn teams en individuen beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.


Toepassingen

De MBTI kan ingezet worden bij:

Persoonlijke ontwikkeling en coaching Het inzicht in het eigen MBTI type versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. De kandidaat ontdekt zijn natuurlijke kwaliteiten en mogelijke groeimogelijkheden. Het kan voor veel mensen een totale ommekeer in hun leven betekenen, als zij in staat worden gesteld om beter te begrijpen op welke manier zij in het leven staan en met andere mensen omgaan.

Teambuilding en -ontwikkeling De MBTI laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken. Hiermee wordt waardering voor diversiteit gestimuleerd, conflicten opgelost en de communicatie verbeterd.

Management- en leiderschapsontwikkeling De MBTI helpt managers en leiders om het effect van hun persoonlijke stijl op anderen te begrijpen. Het geeft leiders inzicht in hun sterke kanten en eventuele groeimogelijkheden om effectiever te worden.  

De MBTI wordt ook gebruikt voor: Het verbeteren van communicatie, organisatieverandering, conflictmanagement, stressmanagement, loopbaanbegeleiding.


Voordelen

  • Gemakkelijk te gebruiken, te scoren en uit te leggen. Mensen werken graag met de vragenlijst en vinden het resultaat zeer nuttig.
  • Gebaseerd op meer dan 50 jaar ontwikkeling en onderzoek. Door de voortdurende ontwikkeling is het instrument altijd actueel en van blijvende toegevoegde waarde.
  • Biedt een gemeenschappelijke, positieve taal voor het waarderen van verschillen tussen mensen. 
  • De vragenlijst is vertaald in vele talen waarbij rekening is gehouden met culturele verschillen. Op deze manier kan men erop vertrouwen dat het instrument valide blijft.  
  • Een uitgebreid assortiment boeken en materialen is beschikbaar om u te helpen bij het toepassen van de MBTI in verschillende situaties.